گرند بازار استانبول یا کاپالی چارشی به معنای بازار سرپوشیده، بازار بزرگ استانبول با ۶ قرن عمر می باشد که ۶۱ تیمچه و ۳۰۰۰ حجره دارد و شما را یاد بازارهای تاریخی ایران می‌اندازد.

اینجا به جز معماری زیبا و جذابیت تاریخی و هنری‌اش، قلب اقتصاد سنتی استانبول هم هست. یکی از بازارهای سنتی استانبول که می‌توانید لباس‌های سنتی، فرش و گلیم، ظروف چای‌خوری، صنایع دستی و سوغاتی‌های رنگارنگ ترکی از آن بخرید یا دست‌کم از هیاهو و جنب‌و‌جوشش لذت ببرید. بهترین راه رسیدن به بازار بزرگ استانبول، تراموا از ایستگاه سلطان‌احمد یا سیرکچی می باشد.