شاید بتوان گفت ترکیه و استانبول اصلی ترین مراکز خرید اروپا و آسیا را دارد و به عبارتی قطب خرید در این قاره هاست. بسیاری از گردشگران و مسافرانی که به این شهر ترکیه سفر می کنند شاید بعد از تفریح اولین دلیلشان از سفر به استانبول دیدن بازارها و مراکز خرید فراوان آن و لذت خرید کردن در این شهر بدانند. اما آیا می دانید شیک پوش ها برای خرید به کجای استانبول می روند؟

شیک پوش ها برای خرید به کجای استانبول بروند؟

برای خرید پوشاک و پارچه بهترین نقطه خیابان استقلال، خیابان جمهوریت و خیابان روملی خواهد بود. خیابان استقلال از جمله معروف ترین خیابان های شهر استانبول است که یک سر آن به میدان تقسیم  یا تکسیم می رسد و در آنجا آخرین دست آوردهای صنعت پوشاک و کیف و کفش به چشم می خورد. مرکز خرید آتاکوی گالریا استانبول در منطقه آتاکوی، آک مرکز و مرکز خرید کروسل در منطقه کرکوی را نیز نباید برای خرید استانبول نادیده گرفت. واقعاً چیزهای خوبی برای خرید دارند.

شیک پوش ها برای خرید به کجای استانبول بروند؟