کاخ دولما باغچه کاخی بزرگ با سبک معماری اروپایی (فرانسوی) که ساخت آن از سال 1842 شروع و تا 1854 به طول انجامید و تا سال 1918 محل استقرار سلاطین بوده است

کاخ دولما باغچه

.این کاخ یکی از جاذبه های ، تور استانبول می باشداز دیدنیهای این کاخ که الان به موزه تبدیل شده است می توان به فضای زیبا و سرسبز آن، پرتره های موجود در کاخ، فرش عظیمی که ویژه این کاخ بافته شده و برج ساعتی که در سال 1853 در این مکان ساخته شده است، اشاره کرد.در هنگام بازدید از این کاخ برای حفظ تمیزی آن ، باید کفش های نایلونی آبی رنگی را بپوشید.