مسجد سلطان احمدکه در زمان امپراطوری عثمانی و زمانی که پایتخت ترکیه بوده ساخته شده و یکی از زیباترین شاهکارهای معماری اسلامی و یکی از جاذبه های تورهای استانبول می باشد.

مسجد سلطان احمد

   به علت وجود کاشی‌های آبی رنگ در طراحی داخلی به «مسجد آبی» نیز شهرت داردمسجد سلطان احمد بین سال های 1609 تا 1619 به دستور فرمانروای آن زمان یعنی سلطان احمد اول بنا شد و پس از مرگ وی به این نام نامگذاری شد .