بنای ایا صوفیه در میدان سلطان احمد یکی از دیدنی های ،  تور استانبول می باشد و همچنین یکی از بزرگ‌ترین اثرهای تاریخی دوران بیزانس است و در زمان کنستانتینوس اول ساخته شد.

جاذبه های استانبول

که به مدت 916 سال به‌ عنوان کلیسا و به مدت 481 سال در دوران عثمانی‌ها به‌ عنوان مسجد فعال بود. این بنای تاریخی به دستور آتاتورک در سال 1935 به موزه تبدیل و در خدمت صنعت توریسم قرار گرفت.