Back to Top

مسجد سلطان احمد

مسجد سلطان احمد یکی از جاذبه های توریستی اصلی استانبول است.و یکی از زیباترین شاهکارهای معماری اسلامی است.سلطان احمد همیشه می خواست مسجدی بسازد که با مسجد ایاصوفیه رقابت کند و همه تقریباً موافق هستند که او در این کار موفق شده است.

مسجد سلطان احمد

تپه‌های چاملیجا


یکی از مناطق توریستی استانبول تپه‌های چاملیجا استانبول است که بلندترین تپه استانبول است وبه بام دنیا شهرت دارد.این تپه درقسمت آسیایی شهراستانبول قراردارد.از بالای این تپه ها می توان تنگه بسفر،قسمت اروپائی وهمچنین بندرگاه وکشتی های پهلو گرفته دربندرو پل بوغاز استانبول را دید.

صفحه12 از12