از اوایل قرن 11 میلادی مردم استانبول به دین اسلام روی آوردند.قبل از آن زمان مسیحیت در ترکیه و استانبول روج زیادی داشت. در زمان پادشاهی عثمانی مسیحیان ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته اند و سرزمین های زیادی را حکمرانی می کردند. از سال 1924 دین اسلام به عنوان مذهب رسمی ترکیه تعیین شد.ولی در اصلاحات سال1928 میلادی این قانون حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست کشور ترکیه لائیک (با دولت و حکومت غیر مذهبی )معرفی شد.

مذهب مردم استانبول