تاکسی های دیگری در استانبول وجود دارند که خطی هستند و دولموش نامیده می شوند و مسیرهای مخصوص خود را دارند.این دلموش ها که مانند ون هستند ظرفیت تا سقف 8 نفر را دارند.

 

تاکسی های خطی یا دلموش در استانبول

کرایه ی این تاکسی ها از اتوبوس بیشتر، اما از تاکسی های معمولی کمتر است.این تاکسی ها را از روی علامت دولموش که بر روی سقف شان نصب شده می توان شناخت. دولموش به معنی پر شده است و معنایش این است که این تاکسی ها تا پرنشوند، حرکت نمی کنند.

تاکسی های خطی یا دلموش در استانبول

بعضی از مسیرهای اصلی و مهم دولموش ها عبارتند از: از تکسیم به رامی نونو، از تکسیم به کادیکوی، از تکسیم به بوستان جی، از کادیکوی به بوستان جی، از شبکیتاش به نیسان تاسی و...

تاکسی های خطی یا دلموش در استانبول