استفاده از تاکسی ها در استانبول، ساده ترین راه رسیدن به مقصد است.تاکسی همیشه به عنوان لوکس‌ترین وسیله‌ی رفت‌وآمد در سفر محسوب می شود و تاکسی‌های استانبول هم از این قاعده مستثنی نیستند. ماشین‌های زرد و راحت و کولرداری که هزینه‌ی بالایی دارند و قیمتشان به شرطی می‌ارزد که یا دست‌تان پر باشد و یا شرایط استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را نداشته باشید.تمام تاکسی‌های استانبول موظف‌اند از تاکسی‌متر استفاده کنند.

تاکسی در استانبول

بعضی از تاکسی های استانبول ممکن است از روشن کردن تاکسی متر امتناع کنند و قیمت خودشان را بگویند.بهتر است سوار این تاکسی ها نشوید، چون معمولا کرایه را زیادتر از نرخ معمول می گویند.برای اطمینان بیشتر، بهتر است به انگلیسی از آن ها هزینه مسیر را پرسیده و بخواهید تاکسی مترشان را روشن کنند.

تاکسی در استانبول

تاکسی هایی که در ایستگاه اتوبوس می ایستند، معمولا مخصوص گردشگران هستند و به طبع کرایه بالاتری دارند و سوارآنها شدن پرهزینه خواهد بود.بهترین کار این است که از تاکسی های درحال حرکت و یا آن هایی که در محوطه ی ایستگاه تاکسی ایستاده اند استفاده کنید.به خاطر ترافیک سنگین قسمت قدیمی شهر، بهتر است در آنجا مترو سوار شوید تا تاکسی.

تاکسی در استانبول