استانبول کشتی ها و قایق های خصوصی فراوانی دارد که از آن ها به عنوان اتوبوس های دریایی و برای طی کردن مسیر بخش اروپایی و آسیایی این شهر استفاده می کنند. با این کشتی ها می توان این مسیر را در ظرف 20 دقیقه طی کرد.مسیر این کشتی ها معین است و به محل اسکله بستگی ندارد.این قایق ها یکی از وسایل حمل و نقل در استانبول است.

 قایق های مسافربری استانبول

اسکله ها با علامت اسکله ای ایکس مشخص شده اند.معمولا اتوبوس های دریایی از کشتی های معمولی سریع تر حرکت می کنند. بعضی از مسیر های عبور این اتوبوسهای دریایی عبارتند از: از کاراکوی به حیدر پاشا به کادیکوی، کادیکوی به امینونو، کادیکوی به سبکی تاش، امی نونو به وسکودار نزدیک تراموا در امی نونو، امی نونو به کادیکوی نزدیک به تراموا درامی نونو.

قایق های مسافربری استانبول

قایق های مسافربری استانبول

قایق های مسافربری خصوصی نیز در استانبول دیده می شود که برای لذت بردن از مناظر این شهر می توان از آنها استفاده کرد.چهار مسیر اصلی قایق های مسافربری خصوصی هم عبارتست از:از سبکی تاش به اوسکودار و بر عکس ؛ و از کاباتاش به اوسکودار و برعکس.

قایق های مسافربری سریع السیری هم هستند که آن ها هم چند مسیر دارند.مثلا از ینی کایی به یالوا که درکمتراز چهارساعت به مرکز بورسو می رسد.تنها ایراد این قایق ها، هزینه ی بالا و سرعت زیاد است که نمی شود از مناظر به خوبی لذت برد.

 قایق های مسافربری استانبول