قطارهای کابلی ( Funuculars ) یکی دیگر از راههای رفت وآمد در استانبول است.جالب است بدانید استانبول دومین خط متروی جهان را داراست.(اولین متعلق به لندن است) قطارهای کابلی نیز مانند مترو و تراموا در استانبول طرفداران زیادی دارد. این سیستم درسال 1875 در استانبول به بهره برداری رسید.

 قطار کابلی در استانبول قطار کابلی در استانبول

ایستگاه قطار کابلی در استانبول فقط یکی است و دو خط ریلی زیرزمینی دارد . تونل (Tunel) که خط قدیمی تر است انتهای خیابان استقلال را به کاراکوی و نزدیک پل گالاتا وصل می کند و اصطلاحاٌ آن را تونل می نامند.

دومین خط کابلی نیز کاباتاش تقسیم است.این خط، ایستگاه اتوبوس دریایی و تراموا را در کاباتاش به ایستگاه مترو در میدان تقسیم متصل میکند.

قطار کابلی در استانبول