اتوبوس های شهری در استانبول وسیله ای مناسب ولی شلوغ برای رفت و آمد به بسیاری ازمناطق این شهر است. به طورکلی دو نوع اتوبوس درترکیه وجود دارد؛ اتوبوس های شخصی یا خصوصی (Ozel Halk Otobusu) و اتوبوس های دولتی که به نام IETT معروفند وبه شهرداری تعلق دارند.

اتوبوس های شهری در استانبول

رنگ اتوبوس های شخصی و دولتی متفاوت بوده و به راحتی قابل تشخیص هستند.اتوبوس های بخش خصوصی، سبز و آبی هستند، و علامت مقصد، چاپی و زرد رنگ است.اما اتوبوس های IETT رنگ های متفاوتی مثل آبی و قرمز، سبز و دو طبقه دارند.

از نظر هزینه این اتوبوس ها تفاوت چندانی باهم ندارند فقط دراتوبوس های عمومی بلیط هوشمند قابل قبول بوده و برای اتوبوس های خصوصی، باید پول نقد پرداخت کرد.البته دراتوبوسهای عمومی بستگی به راننده دارد که می توان پول نقد هم پرداخت کرد.

اتوبوس های شهری در استانبول

اتوبوس های شهری در استانبول

متروباس که به تازگی تأسیس شده است نیز اتوبوس های سریع هستند که درخطوط ویژه حرکت کرده بنابراین، با ترافیک زیاد روبرو نیستند و درفواصل نیم ساعتی، حرکت می کند.این خطوط، بخش های آوسیلار و کادیکوی در بخش آسیایی را به باکیرکوی و سویزلی بگ، متصل می کنند که دیواره های شهر قدیمی نزدیک به دروازه توپکاپی هستند.

اتوبوس های شهری در استانبول

اکثراتوبوس ها دراستانبول، ازساعت 6 صبح تا 12 شب مشغول کارهستند.اما ازساعت 10 شب به بعد، تعداد اتوبوس ها کمتر می شود و پس از نیمه شب نیز هزینه ها دوبرابر.البته بعضی ازخطوط بین مراکز اصلی شبانه روزی هستند.

اتوبوس های شهری در استانبول

به عنوان یک توریست، بهتراست مترو و تراموا را درسلطان احمد و تکسیم استفاده نکید،زیرا هیچ خط اتوبوسی دراین مناطق وجود ندارد.