استانبول بزرگترین شهر کشورترکیه و مرکزفرهنگی واقتصادی آن است.این شهر درکنار تنگه بسفر و دریای مرمره واقع شده استد.تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را ازهم جدا کرده وبدین ترتیب استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد.بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج دراین شهراست.این کلان شهر به عنوان شهر فرهنگی اروپا برای سال 2010 انتخاب شد.

اولین نشانه های سکونت انسان در استانبول متعلق به عصر مفرغ است.نشانه هایی از سکونت انسان عصر مفرغ در"فکر تپه" واقع دربخش آسیایی استانبول یافت شد.همچنین نشانه هایی از سکونت فینیقی ها در کادیکوی نیز وجود دارد. سپس مستعمره نشین های یونانی مگارا در سال 667 قبل از میلاد این شهر را بنا نهادند و به افتخار پادشاه خود، بیزاس نام آنرا بیزانتیوم نهادند. در زمان جنگ های میان امپراطوری هخامنشی با یونان، ایرانیان به رهبری داریوش کبیر، شهر بیزانس را به تصرف خود درآوردند.

تاریخ استانبول