برای اخذ اقامت در ترکیه و استانبول می بایست پس از ثبت شرکت در استانبول بر اساس شرکت ثبت شده خودتان از دولت ترکیه درخواست اقامت کنید.یکی از نکات اساسی قابل توجه برای گرفتن اقامت در ترکیه و ثبت شرکت این است که بر خلاف بسیاری کشورها که شما مجبور هستید فردی از اهالی همان کشور را به اجبار شریک خود نمایید،در استانبول و بطور کلی ترکیه این اجبار برای شما وجود ندارد و شما میتوانید مالکیت 100% سهام شرکت ثبت شده را به صورت کاملا قانونی در اختیار بگیرید.به طور مثال برای ثبت شرکت در امارات شما بایستی بیشتر از نیمی از سهام شرکتتان را به نام یک شخص اماراتی کنید و حتی سالیانه به وی وجه هم پرداخت نمایید.

چگونه با ثبت شرکت می توانید اقامت بگیرید؟

پس از ثبت شرکت در استانبول ویزای اقامت برای خود شخص و خانواده اصلی وی اخذ می شودد که این ویزا 6 ماه اعتبار دارد و در مدت این 6 ماه می بایست برای اخذ ویزای کار اقدام کنید و پس از دریافت ویرای کار می توانید برای گرفتن اقامت برای اعضای خانواده خود اقدام نمایید.

چگونه با ثبت شرکت می توانید اقامت بگیرید؟