تقریبا از سال 2003 قوانین ثبت شرکت در ترکیه دچار تغییراتی شد که برطبق این تغییرات انجام شده برای فعالیت در استانبول و تجارت در این شهر وکشور، ثبت شرکت در ترکیه ضروری خواهد بود. یک شرکت خارجی میتواند با مالکیت ۱۰۰% ثبت گردد و تحت عنوان نام شرکت در این کشور شروع به فعالیت نماید، شرکت های خارجی ثبت شده در استانبول این حق را دارند که در محدوده ی اهدافی که در اساسنامه معین شده است فعالیت نمایند و سودآوری داشته باشند.

قوانین اقامت در استانبول از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در استانبول بیشتر از ۲ الی ۳ روز کاری زمان نخواهد برد، البته لازم به ذکر است زمان گفته شده برای شرکت های مسئولیت محدود است ، این زمان برای شرکت های سهامی عام متفاوت است و به تصویب وزارت صنعت و تجارت ترکیه بستگی دارد.

قوانین اقامت در استانبول از طریق ثبت شرکت

در قانون جدید ترکیه شرکت ها باید در زمینه کاری خود شفافیت داشته باشند ، صورت حساب های مالی شرکت ها باید شفاف باشد و شرکت ها باید در این راستا تلاش نمایند.

معمولترین و محبوبترین شرکت ها در استانبول و به طور کلی ترکیه شرکت های مسئولیت محدود و سهامی عام هستند چنانچه موضوع فعالیت شما یکی از زمینه های زیر است لازم است که شما در ابتدا موافقت نامه های لازم برای این کار را اخذ کنید.