برای ورود به هر کشوری اصلی ترین مدرکی که لازم است ویزا آن کشور است.برای ورود به ترکیه و استانبول نیز این مدرک ضروریست.البته برای سفر 90 روزه به استانبول به ویزا نیازی نیست و تنها بلیط این شهر و محل اقامت مورد نیاز است.اما برای اقامت بیش از 90 روز و یا تحصیل و تجارت در استانبول حتماً باید ویزای این کشور را تهیه کرد.

ویزا ترکیه و استانبول

ویزاها با توجه به کار و مدت اقامت متفاوت هستند.
ویزای توریستی
ویزای دانشجویی
ویزای تجاری
ویزای پژوهشی انواع ویزاهای کشور ترکیه است.
مدارک گرفتن ویزا شامل اصل گذرنامه، 2 قطعه عکس 3در 4، برگه رزرو هتل، فرم مشخصات فردی و هزینه گرفتن ویزا می باشد.

ویزا ترکیه و استانبول