بهتر است قبل از هر چیز بدانید خرید اتومبیل بدون مالیات دراستانبول شرایط ویژه ای دارد مثلا تنها باید از یک خارجی به یک خارجی دیگر فروخته گردد، می تواند توسط یک خارجی در استانبول و بطور کلی ترکیه خریداری شده و یا از خارج از کشور به ترکیه آورده شود. فرایند خرید این نوع اتومبیل به طور کلی به شرح زیر می باشد:

روند خرید اتومبیل معاف از مالیات در استانبول

شما ماشین مد نظر خود را از هر منبعی پیدا خواهید کرد (مثلا از طریق یک وب سایت، از ترکیه یا کشور خود یا حتی کشوری دیگر)، سپس با شرکت های معاف از مالیات برای دریافت مشاوره و اطلاعات در مورد روند این کار که تا حدی پیچیده است و جزییات و مراحل زیادی دارد تماس خواهید گرفت، زیرا انجام این امور به تنهایی و توسط خودتان غیر ممکن می باشد چون برای انجام این امور به مجوز احتیاج است، بنابراین برای خرید و فروش و انتقال و رجیستر کردن و … نباید از یکی از شرکت های معاف از مالیات کمک بگیرید. کل کارهای اداری و رجیستر کردن اتومبیل در ترکیه توسط این آژانس ها، حدود 1 تا 3 هفته طول خواهد کشید.

روند خرید اتومبیل معاف از مالیات در استانبول