اگر به استانبول سفر کرده اید و از مالیات و سیستم تکس فری این شهر و کشور برخوردار شدید باید بدانید چگونه و کجا می توانید مبلغ تکس فری را پس بگیرید. باید به شما بگوییم مبلغ تکس فری را در فرودگاه بین المللی و هنگام خروج از ترکیه و استانبول می توان پس گرفت. 

چگونه و کجا مبلغ تکس فری را پس بگیریم ؟

در این راه باید فاکتورهای مخصوص خود را که از فروشگاه دریافت کرده اید به باجه مربوطه تحویل دهید و حدوداً به ازای هر 1000 لیره 80 لیره را پس خواهید گرفت.

چگونه و کجا مبلغ تکس فری را پس بگیریم ؟

این کار به دلیل اینکه صف طولانی دارد و زمان زیادی باید منتظر باشید، اگر با تور به این شهر سفر کرده اید حتما با راهنمای تور خود هماهنگ کنید تا شما را زودتر به فرودگاه برساند.علی الخصوص اگر با تور استانبول سفر کرده اید حتماً 4 تا 5 ساعت قبل در فرودگاه حاضر شوید تا بتوانید به موقع کارتان را انجام دهید.