برای دریافت تخفیف در مالیات و به عبارتی تکس فری در استانبول و بطور کلی ترکیه باید واجد شرایطی باشید تا بتوانید از این تخفیف بهره ببرید.

شرایط دریافت تکس فری در استانبول

1. باید از مدت زمان اقامت شما در استانبول و بطور کلی کشور ترکیه بیش از 3 ماه نگذشته باشد.

2. باید از فروشگاههایی که سیستم تکس فری دارند خرید کرده باشید و فاکتور مربوطه را با خود همراه داشته باشید. معمولاٌ فروشگاه هایی که سیستم تکس فری دارند روی ویترین مغازه خود برچسبی می زنند.اگر نه می توانید از مسئول فروشگاه سوال نمایید.

شرایط دریافت تکس فری در استانبول

3. باید هنگام پرداخت مبلغ خرید خود به فروشنده بگویید که فاکتور را برای تکس فری می خواهید که فروشنده فاکتور مخصوص این خدمت را همراه با مهر فروشگاه برای شما صادر نماید.

4. و یکی از نکته های مهم اینکه مبلغ خرید شما میبایست بالای 100 لیره ترک باشد تا بتوانید از این تخفیف بهره ببرید.