بزرگ بودن شهراستانبول و موقعیت جغرافیایی‌اش(قرارگرفتن روی تپه و درکنار دریا) باعث گوناگونی آب و هوای شهر شده است.مثلاً پیش می‌آید که در یک ساعت از روز،در ساریر باران سنگین بیاید،در لونت نم‌نم باران بزند و در تقسیم، هوا آفتابی باشد.

آب و هوای استانبول